KITT Engineering is in 1995 gestart als “Kreatief IT Toepasser. KITT heeft zich geprofileerd als een ingenieursburo op het raakvlak van “Techniek en Kunst”. Dankzij het brede spectrum van technologieën zoals sensoren, interfacing, hardware- en softwareontwikkeling slaat KITT een brug tussen het creatieve idee en de realisatie daarvan. In de afgelopen 15 jaar zijn vele projecten op dit terrein met succes afgerond en heeft KITT op dit snijvlak een goede naam opgebouwd.

Naast de creatieve projecten is KITT actief als co-developer voor de industrie. Hierbij leggen we onze eigen expertise naast de expertise van de klant om gezamenlijk een beter product of dienst te ontwikkelen. Het leuke is dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de creatieve projecten en de meer toepassingsgerichte contractresearch. De “kunsten” creëren problemen/vraagstukken die je normaliter op basis van “good engineering practice” zou vermijden. Door hier oplossingen voor te vinden worden grenzen verlegd en vindingen gedaan.

Recente Projecten

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits