Prins Willem-Alexander opende de vaste tentoonstelling in de Laurenskerk over de geschiedenis van dit oudste gebouw van Rotterdam. Prins Willem-Alexander ontving uit handen van Leonard Geluk een KITT audioboek.

De vormgeving van de tentoonstelling roept vragen op en nodigt uit tot verdieping. Een speciaal door KITT Engineering ontwikkeld audioboek, dat elke bezoeker krijgt bij aanvang van de tentoonstelling, geeft uitleg en verdieping door verschillende mensen aan het woord te laten. De kapellen nodigen uit tot vragen, het audioboek geeft inspirerende antwoorden met suggesties en verhalen.

We beperken ons niet tot de elektronica, we gaan ook kijken hoe het product er het beste uit kan zien. Dat leverde de nodige discussie op met de boekbinder, die het blok elektronica links wilde plaatsen, maar wij dus absoluut rechts. Houd maar eens een boek vast, dan ligt het negen van de tien keer in je linkerhand en heb je je rechterhand vrij, in dit geval voor de volumeregeling.” De boekbinder gaf de ontwikkelaars uiteindelijk gelijk.

RFID-tags onderscheiden zich ook door de gebruikte frequentie. In het algemeen kan gezegd worden: hoe hoger de frequentie, des te verder het leesbereik. Hogere frequenties hebben echter meer moeite met metaal en vocht. In de Laurenskerk gebruiken we 125KHz (Low Frequentie) tags. Het verhaal van de Laurenskerk wordt verteld in een collage van beelden, kleuren, vormen, dingen, teksten, muziek en woorden. Soms ontroerend, vaak grappig, informatief maar nooit saai. Het ontwerp van de tentoonstelling is in handen van het gerenommeerde bureau Kossmann.dejong uit Amsterdam.