KITT Engineering is in 1995 gestart als “Kreatief IT Toepasser. KITT heeft zich geprofileerd als een ingenieursbureau op het raakvlak van “Techniek en Kunst”. Dankzij het brede spectrum van technologieën zoals sensoren, interfacing, hardware- en softwareontwikkeling slaat KITT een brug tussen het creatieve idee en de realisatie daarvan. In de afgelopen 15 jaar zijn vele projecten op dit terrein met succes afgerond en heeft KITT op dit snijvlak een goede naam opgebouwd.

Naast de creatieve projecten is KITT actief als co-developer voor de industrie. Hierbij leggen we onze eigen expertise naast de expertise van de klant om gezamenlijk een beter product of dienst te ontwikkelen. Het leuke is dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de creatieve projecten en de meer toepassingsgerichte contractresearch. De “kunsten” creëren problemen/vraagstukken die je normaliter op basis van “good engineering practice” zou vermijden. Door hier oplossingen voor te vinden worden grenzen verlegd en vindingen gedaan.

Een eerder IPC uit 2008 was de aanleiding om ook gezamenlijk met een markt-partij een product te ontwikkelen. Hiermee is tevens een nieuw verdienmodel in ons bedrijf geïntroduceerd: Naast het R&D werk, de verkoop van uren, ontvangen we nu ook revenuen uit toelevering en verkoop. De ambitie van KITT Engineering is om door te groeien als een kennis-intensief en creatief-innovatief ontwikkelbedrijf. Omdat wij géén verkoop organisatie zijn zoeken we expliciet samenwerking met marktpartijen waarmee we strategisch kunnen samenwerken en excelleren.

 

Recente Projecten

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits